Hårfin

Hej och välkommen till Hårfin.
Obs ny Adress Storgatan 23.
Avbokning/ ändring av tid skall ske minst 24 timmar före den bokade tiden. Missad/bortglömd bokad tid debiteras med 75 procent av priset. Avbokning kan göras via internetbokningen senast 24 innan din bokade tid.