Frisör Grön


Hej!

Läs om våra olika behandlingar på hemsidan eller håll pilen på den BLÅ INFO-KNAPPEN vid de olika behandlingarna innan du bokar.Extra viktigt vid färgning/slingor så att du bokar rätt typ av tid och för att veta om du enligt vår tabell räknas som kort, mellan eller långt hår.


För tillfället har Puck ej möjlighet att ta emot nya kunder utan arbetar med att ge största möjliga service till sin befintliga kundkrets.