Notsch

Hej och välkommen!

OBS! Pga rådande omständigheter ber vid dig omboka din tid vid minsta sjukdomssymtom. Vi har tagit bort debiteringspolicyn vid dessa fall för allas säkerhet. Vi önskar även att du kommer ensam och inte tidigare än när din bokning ska börja för att minska trängsel.